Anketler

Diğer Kurumlar

Anlaşmalı Kurumlar ve Özel Durumlar

1.SGK

SSK' ya bağlı hastaların Hastanemizde muayene olabilmeleri için kimlik ya da kimlik yerine geçen (ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı gibi) resmi belgelerden biri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Hastanemize başvuru sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu ile internet üzerinden otomatik bağlantı sağlanarak hastalarımızın, sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanamayacağı kontrol edilir. Bazı durumlarda, hastalarımızın sosyal güvencesi olduğu halde internet üzerinden yapılan kontroller sırasında, kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı bilgisi alınmaktadır. Sorunun çözümü için hasta bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna yönlendirilir ve Kurum tarafından sorun çözülünce hastaya muayene kaydı açılabilir. Hastanemize başvurmadan önce kurumun sağlık hizmetlerini karşılayıp karşılamadığı e ?devlet şifresi kullanılarak https://www.turkiye.gov.tr adresinden kontrol edilebilir.

İSTEĞE TABİ SİGORTALI

Sigorta primlerini İsteğe Bağlı Sigortalı olarak ödeyen hastaların, Sağlık Hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. İsteğe Tabi sigortalı olan hastaların Hastanemizde muayene olabilmeleri için, kimlik ya da kimlik yerine geçen (ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı gibi) resmi belgelerden biri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

SGK YURTDIŞI EVRAKI OLAN HASTALAR

Yurt dışında çalışan, ilgili ülkenin sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan ve geçici olarak ülkemizde bulunan hastaların, hastanemizde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde belirtilen Sağlık Yardım Belgesi ve Kimliği ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

2. 5510 60.Mad. G Bendi (5510 Sayılı Kanun 1. Fıkrasının G Bendi Kapsamına Giren Hastalar)

5510 sayılı kanunun 60. maddesinin g) bendinden, gelir durumu araştırılan ve askeri ücret dikkate alınarak belli bir prim karşılığı hiç bir şekilde sigortası olmayan, bununla birlikte başka bir ülkede sağlık sigortası bulunmayan ve sadece sağlık hakkından yaralanabilen kişiler faydalanabilir.

Yukarıda belirtilen şartlara uyan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumundan gerekli kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırdıktan sonra, hastanemizde kayıt sırasında yapılan sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanamayacağına dair kontrollerin olumlu olması halinde, muayene kaydı alabilirler. Kayıt sırasında kişinin kimliğinin ya da kimlik yerine geçebilen resmi bir belgenin yanında olması gerekir. Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.

3. 4447 İşsizlik Ödeneği Alan Hastalar

İşsizlik Sigortası, bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

Çalışanın işten ayrılması halinde 15 gün içerisinde işveren; örneği İş-Kur tarafından hazırlanan ?İşten Ayrılma Bildirgesi?nin bir suretini işçiye bir suretini de İş-Kur İl Müdürlüğüne vermek zorundadır. Daha önce SSK?lı olarak çalışan işçi sağlık hizmetlerinden yararlanacağı kurumu değiştiği için bunu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirerek kurum güncellemelerini yaptırmalıdır.

Hastanemize muayene için müracaat edildiğinde kimlik ya da kimlik yerine geçen resmi bir belgenin kişinin yanında olması gerekir. Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.

 

4. 1005 İstiklal Madalya Olan Hastalar

1005 sayılı kanuna göre istiklal madalyası verilen kişiler ve eşleri bu kurumdan yararlanabilmektedir. Hastanemizde muayene olabilmeleri için kimlik ya da kimlik yerine geçen resmi bir belge (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı vb) ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

5. 2828 Çocuk Esirgeme Kurumundan Gelen Hastalar

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerin hastanemizde muayene olabilmeleri için kimlik ya da kimlik yerine geçen resmi bir belge ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

6. Oturma İzni Olan Yabancı Uyruklu Hastalar

Yabancı bir ülkede çalışan veya ticaret yapan Oturma izni olan hastaların, Sosyal güvenlik kurumundan dokuz (9) ile başlayan kimlik numarası almaları gerekmektedir. Sosyal güvenlik kurumu tarafından kaydı yapılan ve hastanemize muayene için başvuran hastalar için internet üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanamayacağına dair kontrol yapılır. Kontrol sonucunda hasta sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor ise muayene kaydı açılır. Oturma izni olan yabancı uyruklu vatandaşların, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen kimlik numarasının yazılı olduğu pasaport ile hastaneye müracaat etmeleri gerekmektedir. 

7. 18 Yaş Altı Sosyal Güvencesi Olan Hastalar

18 yaşından küçük olan ve ailesinin herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Kişiler 18 Yaş Altı Sosyal Güvencesinden yararlanabilirler. 18 Yaş altı Sosyal güvencesi ile sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için kişilerin ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kayıtları yapılan 18 yaş altı hastaların hastanemize kimlik ile başvurması yeterli olacaktır.

8. Resmi Kurumlardan Gelen Hastalar

Diğer Sosyal Güvenlik Kurumu hastalarında olduğu gibi, resmi kurumlarda çalışan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için, internet üzerinden, kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanamayacaklarına dair kontroller yapılır. Kontrol sonucunda, kişi sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorsa hasta kaydı açılır; sağlık hizmetlerinde faydalanamayacağına dair uyarı alınırsa kişi kurumuna yönlendirilir.

  •  

9. Asker Er-Erbaş

Vatani görevini yapmakta olan Er - Erbaşlar askeri hastaneden aldıkları sevk evrakları ile hastanemizde muayene olabilmektedirler.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Muhtaç, Er ? Erbaş yakınlarının, bağlı oldukları askerlik şubelerine verdikleri dilekçeler karşılığında, erbaş yakınlarına verilen sağlık karneleri ve kimlikleri ile hastanemize başvurmaları yeterlidir. Karnenin vize tarihi hastaneye başvuru tarihinde geçerli olmalıdır. Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.

10. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine mensup kişilerin hastanemizde muayene olabilmeleri için kurum tarafından verilen Karne ve kimlik ya da kimlik yerine geçen (ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı gibi) resmi belgelerden biri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.

11. Türkiye Büyük Millet Meclisi

Cumhuriyet senatosu üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının; milletvekillerinin ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının karne ve kimlikleri ile müracaat etmeleri, diğer TBMM çalışanlarının ise kimlik ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.

12. Üniversitede Okuyan Öğrenci Hastalar

Üniversitelerde okuyan öğrencilerin hastaneye başvuru sırasında, sağlık giderlerinin ilgili üniversite tarafından karşılanacağına dair, üniversite tarafından yazılan yazı (Üniversite Sevk belgesi) ve kimlik ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bazı üniversiteler öğrencilerinin muayene olabilmesi için müracaatları sırasında vizeleri geçerli Öğrenci Sağlık Karnesi olmasını şart koşmaktadır. Üniversite öğrencilerinin Öğrenci Sağlık Karneleri hakkında detaylı bilgiyi okudukları üniversitenin ilgili biriminden öğrenmelerinde fayda vardır. Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.

 

13. Adli Vakalı Gelen Hastalar

Adli Vakalı olarak muayene olması gereken, Jandarma, karakol, savcılık ve mahkemelerden gönderilen hastalar, ilgili kurumun hastanemize gönderdiği resmi yazı ve kimlik ile müracaat etmelidir.

 

14. Trafik Kazalı Gelen Hastalar

Trafik kazası sonucunda hastanemize başvuran hastaların kimlik ve trafik kazalı evraklarıyla birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında hastanın yanında bulunması gereken trafik kazası evrakları şunlardır;

  • » Trafik Kazası tespit tutanağı olmalıdır, eğer yok ise;
  • » Sürücülerin ifade tutanakları
  • » Görgü tespit tutanağı
  • » Olay yeri terk tutanağı
  • » Olay yeri basit krokisi
  • » Savcılık soruşturması sonucu
  • » Yurtdışından gelen trafik kazalı hasta için yurtdışı evrakıdır.

Hastanemizin acil servise başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.

 

15. Ücretli Hastalar

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve ücretli olarak muayene olmak isteyen hastaların hastanemizde muayene olabilmeleri için kimlik ya da kimlik yerine geçen (ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı gibi) resmi belgelerden biri ile müracaat etmesi gerekmektedir.

16. Ödeme Gücü Olmayan Hastalar

Sosyal güvencesi olmayan ve Ücret ödeme gücü bulunmayan hastalar ilgili kaymakamlığa başvurarak Yeşil Kart talebinde bulunabilirler.