Anketler

Anketler

AYAKTAN HASTA MEMNUNİYET ANKETİ

1) Hasta kayıt işlemleri için çok beklemedim. *
Evet
Biraz
Hayır
2) Muayene olacağım doktoru kendim seçtim. *
Evet
Biraz
Hayır
3) Kayıt/kabul sırası beklediğim yer rahattı. *
Evet
Biraz
Hayır
4) Beni muayene eden doktor hastalığım konusunda bana bilgi verdi ve zaman ayırdı. *
Evet
Biraz
Hayır
5) Beni muayene eden doktor kibar ve saygılıydı. *
Evet
Biraz
Hayır
6) Diğer personel bana karşı kibar ve saygılıydı. *
Evet
Biraz
Hayır
7) Tüm personel kişisel mahremiyetime (muayene edilirken varsa kapının kapanması, aradaki perde ya da paravanın çekilmesi gibi) özen gösterdi. *
Evet
Biraz
Hayır
8) Bana yapılan tahlil/tetkikler için çok beklemedim. *
Evet
Biraz
Hayır
9) Bu hastaneyi başkalarına öneririm. *
Evet
Biraz
Hayır
10) Bir daha hastaneye gelmem gerekse bu hastaneyi tercih ederim. *
Evet
Biraz
Hayır
11) Poliklinikler (muayene olduğunuz oda, bekleme alanları, tuvaletler) genel olarak temizdi. *
Evet
Biraz
Hayır
12) Hastanede verilen hizmet genel olarak iyiydi. *
Evet
Biraz
Hayır
13) Hastanemize ilk başvurunuz mu? *
Evet
Hayır
14) Cinsiyetiniz? *
Kadın
Erkek
15) Doğum yılınız? *
16) Medeni Durumunuz? *
Evli
Bekar
17) Öğrenim Durumunuz *
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul / Ortaokul
Lise ve dengi okul
Üniversite ve Üstü
18) Sosyal güvenceniz *
SGK çalışan
SGK emekli
Yeşil kart
Özel sağlık sigortası
Sosyal güvencesi yok
Diğer
19) Mesleğiniz
20) Varsa görüş, önerileriniz.
* ile belirtilen soruları cevaplamak zorunludur!