Anketler

Misyon ,Vizyon ve İlkelerimiz

 

Vizyonumuz Verimli, mutlu ve motivasyonu yüksek çalışanlar olmak

Misyonumuz:  Sürekli gelişen, tüm çalışanların görüşlerinin dikkate alındığı, sosyal bir çalışma ortamı oluşturmak

İlkelerimiz:

•      Tüm hastane çalışanlarımızı temsil eden, birimlerden gönüllülük esasına dayalı olarak çalışanlar tarafından seçilen temsilcilerin oluşturduğu bir meclistir.

•      Yönetimden hiçbir çalışan mecliste yer almaz.

•      Meclis Başkanı 1 Ocak -31 Aralık tarihlerini kapsayan çalışma dönemi için oyçokluğuna dayalı olarak seçilir.

•      Meclis toplantıları her ayın ilk Çarşamba günü yapılır ve takibinde toplantı karar formları hastane yönetimine sunulur.

•      Tüm çalışanların söz sahibi olduğu bir meclis olmak; paylaşımcı, destekleyici ve çözümleyici hareket etmek temel ilkelerimizdendir.

•      Yeniliklere açık, çalışan memnuniyetine dayalı hareket eden ve sosyal projelerle bunu destekleyen mutlu bir çalışma ortamı sağlamaktır.