Anketler

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Hastanemizde bakılan tetkik ve patoloji sonuçlarını poliklinik kat sekreterlerinden (kodlama birimi) yada hastanemizin websayfasından alabilirsiniz.