Anketler

Duyurular

İZMİR ANESTEZİ GÜNLERİ BAŞLIYOR.

 

 

İZMİR ANESTEZİ GÜNLERİ BAŞLIYOR…

“İZMİR ANESTEZİ GÜNLERİ POSTOPERATİF ANALJEZİDE GÜNCEL GÖVDE ve BATIN BLOKLARI"

Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından İzmir Anestezi Günleri “Postoperatif Analjezide Güncel Gövde Ve Batın Blokları” konulu toplantı 14 Ocak 2017 Cumartesi günü Tepecik EAH Bornova Ek Bina’da organize edilecektir.

Toplantıda pektoral blok tip 1 ve 2, s

 

erratus bloğu, transversus abdominis plan bloğu, rektus sheath bloğu, kuadratus lumborum bloğu konuları sunulacak. Manken üzerinde ultrason

 

 ile lokalizasyonlar gösterilecektir.   

Tarih: 14 Ocak 2017 Cumartesi

 

Saat: 09:00 -12:15

Adres: SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Ek Bina - Sanayi Caddesi, No: 7 Bornova -İZMİR

 

 

Duyuru Listesine Geri Dön