Dikili Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Dikili Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 06/02/2018

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

KURUMSAL AMACIMIZ

Hastane'yi ilkeleri, çalışma felsefesi ve hizmet anlayışı olarak bölgede en iyi bilinen, yaygın, sektör ve ülke gelişiminde paralel olarak, halk için verimli çalışan ve nitelikli hizmet veren kurumsal bir yapı haline getirmek.

KURUMSAL HEDEFİMİZ

Çağdaş norm ve standartlara uygun teknolojik altyapıyı ve uygulamaları sağlamaya çalışmak, hizmet verilen sağlıklı ve hasta insanları eğitmek, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek, toplumsal amaçlı sağlık programlarının uygulanmasına öncülük etmek, hizmet yelpazesini kuruluş ve hizmet gerekçelerine uygun biçimde çeşitlendirmek yapılandırmak.

İÇ ÇEVRE FAKTÖRLERİ

Hastane çalışanları, çalışan meclisiyle geri bildirim yapabilmekte ayrıca dilek öneri şikayet kutularına da bildirimlerini yapabilmektedir. Hastane ihtiyaçları ilgili birim sorumluları tarafından tespit edilip, talep yapılmakta gerekirse ilgili komisyon görüşü alınarak acil yada sıralı olarak satın alma sürecine gidilmektedir.

25 yatak kapasitesi 5 ana branş uzmanı ve acil servisiyle hizmet vermekteyiz.

DIŞ FAKTÖRLERİ
Kamu kurumları. özel kuruluşlar , bağışçılar ,basın mensupları hasta ve hasta yakınlarını kapsamaktadır.
                                                                                                                                                                                                                                           Dr. Mehmet GÜNDÜZ
                                                                                                                                                                                                                                         Başhekim