İzmir Dikili Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Dikili Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Obezite

Güncelleme Tarihi: 17/10/2018

 


OBEZİTE !!!
Günümüzde obezite hala, gereğinden fazla gıda tüketimi sonucu ortaya çıkan bir durum olarak görülüyor. Obezitenin kozmetik bir konu değil, tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalık olduğu bilinmiyor. Oysa obezite; anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanan, yan etkileri ile beraber düşünülünce sağlığa ciddi ölçüde zarar verebilen kronik bir hastalık.

Peki, kimler böyle tanımlanabilir?

Vücut kütle indeksi (VKİ), yetişkinlerde fazla kilolu ve obezite hastalığına sahip kişileri sınıflandırmak için en yaygın olarak kullanılan basit bir endekstir. Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg); vücut uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. Dünya sağlık örgütüne göre; VKİ oranı 25 veya 25 ile 30 arasında olan kişiler fazla kilolu; VKİ oranı 30 ve üzerinde olan kişiler ise obez olarak tanımlanmaktadır. 

Obezite birçok “eşlik eden hastalığa” sebep oluyor!

Bu hastalıklardan bazıları ; çeşitli kanser türleri, diyabet, uyku apnesi ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması, kardiyovasküler hastalıklar, kronik bel ağrısı ve depresyon. 

Obezite, eşlik eden hastalıklar ve bu eşlik eden hastalıkların tedavileri düşünüldüğünde ciddi ve maliyetli bir hastalık yükü oluşturmaktadır. 

Kilo vermenin eşlik eden hastalıklar üzerinde bir etkisi var mıdır?

Obezite hastalarının mevcut kilosunun %5 - %10’u arasında kilo kaybetmesi, hem eşlik eden hastalıklarının seyrinde hem de genel sağlık durumunda anlamlı derecede iyileşme sağlayabilir.

Hangi hastalarda ilaç tedavisi (farmakoterapi) gerekmektedir?

Avrupa Yetişkin Obezite Tedavi Kılavuzu’na göre; Vücut Kütle İndeksi (VKİ) 30’dan büyük olan veya VKİ’si 27’den büyük olan aynı zamanda obezite kaynaklı eşlik eden hastalıkları olan hastalarada yaşam tarzı değişikliğine tamamlayıcı olarak ilaç tedavisi (farmakoterapi) gerekebilmektedir.

Obezite hakkında bilmedikleriniz

 Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Tabipler Birliği, Dünya Obezite Federasyonu gibi sağlık otoriteleri obeziteyi ciddi bir kronik hastalık olarak kabul ediyorlar. Dünyada 600 milyon’dan fazla obezite hastası bulunmaktadır.
1980 yılından bu yana obezite oranları tüm dünyada iki katından fazla artmıştır. Tüm dünyada 5 yaş ve altı çocuklara bakıldığında; 41 milyon çocuk fazla kilolu veya obez hasta sınıfına girmektedir.

Türkiye’de obezite oranı %30’lar seviyesindedir. Bir başka değişle, ülkemizde her 3 kişiden 1’i obezite hastasıdır.