Amaç ve Hedefler
05 Nisan 2022

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

KURUMSAL AMACIMIZ

Birey ve topluma erişebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak, insan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına beklentilerine cevap vermek.

KURUMSAL HEDEFİMİZ

Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek, bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için rolünü güçlendirmek.                                                                                                                                                 Op. Dr Osman ÇELİK
                                                                                                                                                          Başhekim