İyi Uygulama Örnekleri
09 Aralık 2019


Serum Etiketi Kontrolleri

Kurumumuzda belirli aralıklarla acil servis ve yataklı servis de hastalar dolaşılarak Iv mayi lerin üzerinde bulunan etiketlerin kontrolü yapılmaktadır.

 İlaç yönetimi ile ilgili çapraz değerlendirme çalışmaları

Üç ayda bir birim sorumluları ile birlikte ilaç yönetimine ait standartlar ile ilgili çapraz değerlendirme yapılarak hastane yönetimi ve birim sorumluları ile denetim sonuçları paylaşılmaktadır. Birim Sorumluları tarafından yapılan iyileştirme faliyetleri eczacımız tarafından takip edilmektedir.