Biyokimya Laboratuvarı
23 Ekim 2018


BİYOKİMYA

Tetkik Adları

ALBÜMIN

KOLESTEROL

ASO (TURBIDIMETRIK)

FERRITIN

DEMIR

KLOR (CL)

TRIGLISERID

PROTEIN

LDH - LAKTIK DEHIDROGENAZ

POTASYUM

LDL KOLESTEROL

CK-MB

GGT - GAMMA GLUTAMIL TRANSFERAZ

CRP (TÜRBIDIMETRIK)

CK - (KREATİN KİNAZ)

AST - ASPARTAT TRANSAMINAZ

TROPONIN I

ALT - ALANIN AMINOTRANSFERAZ

KREATININ

ÜRE (SERUM ÜRE AZOTU BUN)

GLUKOZ AÇLIK

BILIRUBIN (İNDIREKT)

GLOBULİN

KALSIYUM (CA)

AMILAZ

ALP - ALKALEN FOSFATAZ

BETA-HCG

ROMATOID FAKTÖR (RF) (TÜRBIDIMETRIK)

FOSFOR (P)

BILIRUBIN (DIREKT)

BILIRUBIN (TOTAL)

ÜRIK ASIT

HDL KOLESTEROL

SODYUM (NA)


-Hastanemizde bakılan tetkik ve patoloji sonuçları ilgili başhekim sekreterliğinden yada hastanemizin web sayfasından alabilirsiniz.