Amaç ve Hedefler
29 Nisan 2024

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

KURUMSAL AMACIMIZ

Birey ve topluma erişebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak, insan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına beklentilerine cevap vermek.

KURUMSAL HEDEFİMİZ

Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek, bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için rolünü güçlendirmek.                                                                                                                                                  Dr İlknur İNANLI
                                                                                                                                                          Başhekim