Hasta ziyaret Kısıtlaması hakkında....
17 Mart 2020

Dikili Devlet Hastanesi

           Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 13/03/2020 tarih ve E.535 sayılı yazısında
Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs  Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda
alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişinin önemli ölçüde  engellendiği ve Yurt genelinde de alınan
sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik;

 

1- Hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması,

2- Mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde (18:00-19:00)  sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi,

3- Palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması,

4- Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

             Yukarıdaki önerilerin hastanemizde  uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda  bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                    Op. Dr. Osman ÇELİK

                                                                                                   Başhekim